OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 5/2020 - ochrona osób i mienia dla Miejskiego Centrum Kultury w Tychach w 2020 roku PDF Drukuj

 

Tychy, 18.03.2020 r.

MCK-DAD/122-03-0022/20

Nr zamówienia 5/2020

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 t.j.) pn.: „Ochrona osób i mienia dla Miejskiego Centrum Kultury w Tychach w 2020 roku.”

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Ochrona osób i mienia dla Miejskiego Centrum Kultury w Tychach w 2020 roku” prowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne i faktyczne

Do dnia 18 marca 2020 r. do godziny 11:45 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyżej wskazany przedmiot zamówienia.

Do wyznaczonego terminu wpłynęły dwie oferty. Cena ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 t.j.).

 

Wytworzył: Magdalena Pytlarz
Data informacji: 2020-03-19 07:55:48
Opublikował: Magdalena Pytlarz
Data publikacji: 2020-03-19 08:56:54
Odsłon: 67
Dziennik zmian