OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 5/2020 pn.: Ochrona osób i mienia dla Miejskiego Centrum Kultury w Tychach w 2020 roku PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 5/2020

pn.: „Ochrona osób i mienia dla Miejskiego Centrum Kultury w Tychach w 2020 roku.”


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 t.j.).

Realizacja zamówienia jest przewidziana w okresie:
01.04.2020 r. do 31.12.2020 r.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT w terminie do
18 marca  2020 r. do godziny 11:45

Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty.

Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Wytworzył: Magdalena Borucka
Data informacji: 2020-03-06 12:24:32
Opublikował: Magdalena Borucka
Data publikacji: 2020-03-06 13:39:22
Odsłon: 653
Dziennik zmian