Ogłoszenie o zamówieniu nr 60/2019 - catering na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 60/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)


Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

Realizacja zamówienia jest przewidziana w dniach 13,15,17,20, 22-24 stycznia 2020 r. w godzinach ok. 12.00 w Klubie Urbanowice MCK, ul. Przejazdowa 8, 43-100 Tychy

 


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

w terminie do 20 grudnia 2019 r., godz: 12.00

 

 

Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty.

Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).


Dokumenty w załącznikach:

a. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

b. Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

Wytworzył: Magdalena Borucka
Data informacji: 2019-12-13 16:57:32
Opublikował: Magdalena Borucka
Data publikacji: 2019-12-13 18:10:57
Odsłon: 115
Dziennik zmian