Rozstrzygnięcie ogłoszenia o zamówieniu nr 56/2019 - usługa wynajmu i montażu sceny wraz z oświetleniem i obsługą techniczną imprezy Rady Osiedla Anna PDF Drukuj

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o zamówieniu nr 56/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

Przedmiotem zapytania była usługa wynajmu i montażu sceny wraz z oświetleniem i obsługą techniczną imprezy Rady Osiedla Anna.


Informujemy, że w postępowaniu o zamówieniu publiczne:

Ogłoszenie nr 56/2019 – usługa wynajmu i montażu sceny wraz z oświetleniem i obsługą techniczną imprezy Rady Osiedla Anna, wzięli udział następujący Oferenci:

 

lp.

dane Oferenta

oferta brutto

1.

EVENT SERWIS Daniel Rajca
Grodkowice 73
32-015 Kłaj


2.

Agencja Koncertowo-Impresaryjna „Voyager” Dariusz Szaganiec
ul. Witczaka 110/1
41-902 Bytom


3.

Grupa Sound Piotr Nowakowski
ul. Wolności 14 b
42-286 Koszęcin


4.

SOUND-LIGHT-PRO
Lipówka 8
28-440 Działoszyce


5.

Trans Audio Kamil Tajstra
ul. Wyszyńskiego 16 B
43-173 Łaziska Górne


6.

RECORD Aleksander Boroń
ul. Cienista 15/43
43-100 Tychy


7.

GRUPA AGM Sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 5
30-733 Kraków


 


Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia 56/2019 wraz z oferowanymi cenami brutto została rozesłana drogą mailową do biorących udział w zapytaniu.

Ofertę wybraną do realizacji złożył:

RECORD Aleksander Boroń
ul. Cienista 15/43
43-100 Tychy

Wszystkim biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożenie ofert.

 

Wytworzył: Piotr Kumor
Data informacji: 2019-12-10 12:46:14
Opublikował: Piotr Kumor
Data publikacji: 2019-12-10 13:49:01
Odsłon: 112
Dziennik zmian