Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego 30/2019 usługa wynajmu sceny, nagłośnienia, oświetlenia, banerówki, agregatów wraz z paliwem, telebimów, wraz z montażem i obsługą techniczną na potrzeby imprezy "Rock na Plaży Paprocany" PDF Drukuj

 

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o zamówieniu nr 30/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu
Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach
(załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury
w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

Przedmiotem zapytania była usługa wynajmu sceny, nagłośnienia,
oświetlenia, banerówki, agregatów wraz z paliwem, telebimów, wraz
z montażem i obsługą techniczną na potrzeby
imprezy pn. Rock na
Plaży 2019
organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

Informujemy, że w postępowaniu o zamówieniu publiczne:

Ogłoszenie nr 30/2019 – usługa wynajmu sceny, nagłośnienia,
oświetlenia, banerówki, agregatów wraz z paliwem, telebimów,
wraz z montażem i obsługą techniczną na potrzeby
imprezy pn. Rock
na Plaży 2019
wzięli udział następujący Oferenci:

 

lp.

dane Oferenta

oferta brutto

1.

Light-Tech P.U.H. S.c. Mirosław Maksymiuk, Jarosław Jaworski

20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 116c

2.

Estrada Rybnicka Sp. z o.o., 44-251 Rybnik, ul. Wolna 242

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TWISTER S.C. K. Nowak, G. Nowak
43-100 Tychy, ul. Żarowska 15

4.

Technika Estradowa Katarzyna Nowak, 43-100 Tychy, ul. Żarowska 15

5.

DJAK Karolina Kędra, ul. Pabianicka 19/3, 53-339 Wrocław

6.

Inforsound Łukasz Nowakowski, 42-286 Koszęcin, ul. Szkolna 3/3

 

Ofertę wybraną do realizacji złożył:

Inforsound Łukasz Nowakowski, 42-286 Koszęcin, ul. Szkolna 3/3

Wszystkim biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożenie ofert.

 

Wytworzył: Anna Sitko
Data informacji: 2019-07-25 09:40:13
Opublikował: Anna Sitko
Data publikacji: 2019-07-25 11:43:24
Odsłon: 149
Dziennik zmian