Ogłoszenie o zamówieniu nr 32/2019 na usługę wynajmu, montaż i demontaż 32 domków pojedynczych wystawienniczych wraz z dyżurem elektryka na potrzeby organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego 20-22.12.2019 r w Tychach Drukuj

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 32/2019 o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2018r.)

Przedmiotem zamówienia jest wynajem, montaż i demontaż 32 domków pojedynczych wystawienniczych wraz z dyżurem elektryka na potrzeby organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego 20-22.12.2019 r w Tychach

Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

 

Wytworzył: Anna Sitko
Data informacji: 2019-07-19 14:07:41
Opublikował: Anna Sitko
Data publikacji: 2019-07-19 16:12:15
Odsłon: 142
Dziennik zmian