Ogłoszenie o zamówieniu nr 30/2019 na usługę wynajmu sceny, nagłośnienia, oświetlenia, banerówki, agregatów wraz z paliwem, telebimów, wraz z montażem i obsługą techniczną na potrzeby imprezy – Rock Na Plaży Paprocany 2019 PDF Drukuj

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

Ogłoszenie o zamówieniu nr 30/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach
z 1 lutego 2017 r.)

I. Nazwa i adres zamawiającego

Miejskie Centrum Kultury w Tychach

ul. Bohaterów Warszawy 26

43-100 Tychy

Tel. 32 327 02 90

Strona internetowa: www.kultura.tychy.pl

Adres email: w załączniku

Godziny urzędowania: 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku

II. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

· Usługa wynajmu i montażu sceny wg specyfikacji riderów (Załączniki od 3 do 17).

UWAGA: scena o wymiarach minimum 15m x 12m;

Usługa wynajmu nagłośnienia scenicznego oraz oświetlenia scenicznego wraz z obsługą techniczną wg specyfikacji riderów (Załączniki od 3 do 17);

Usługa wynajmu i montażu konstrukcji pod powierzchnię banerową (tzw. „banerówki)
o wymiarach pola ekspozycji 9m (szerokość) x 6m (wysokość);

Usługa wynajmu i montażu dwóch ekranów LED na terenie imprezy oraz trzech ekranów LED w oknie sceny.

Usługa wynajmu agregatów prądotwórczych na potrzeby oświetlenia i nagłośnienia oraz na potrzeby zasilenia ekranów LED.

na potrzeby imprezy plenerowej Rock na Plaży Paprocany 2019 organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

2. Szczegółowe dane zamówienia: Dane w załącznikach od 3 do 17.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia w całości lub części bez podania przyczyny.

III. Terminy i miejsce realizacji zamówienia

7 września 2019 r., Dzika Plaża Paprocany, Tychy

Możliwość montażu sceny od 5 września 2019 r. , od godziny 9:00;

Próby ustawienia i synchronizacji dźwięku możliwe wyłącznie w dniu 6 września 2019 r. w godzinach od 9:00 do 21:00

Obowiązek demontażu całego sprzętu do 9 września 2019 do godziny 14:00;

Niezbędna gotowość całości sprzętu: 7 września 2019 r. godzina: 6:30;

Start scenicznych prób technicznych od godz. 7:00.

Cały sprzęt techniczny musi być chroniony przez pracownika sceny w dniach 5 i 6 września 2019 roku w godzinach od 9:00 do godziny 21:00 oraz przypadku demontażu późniejszego niż godzina 9:00 w dniu 8 września 2019 r., aż do zakończenia wszystkich prac demontażowych.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

posiadają wiedzę i doświadczenie.

2. Celem potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty:

wykazu usług z podobnego zakresu jak w niniejszym zamówieniu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – załącznik nr 2 do ogłoszenia. Zamawiający wymaga wykazania, co najmniej dwóch zamówień, którego zakres odpowiada usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości nie niższej niż 40 000 zł brutto.

dowodów stanowiących poświadczenia dotyczące usług wskazanych w wykazie określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

UWAGA: Oferenci, którzy wykonywali usługę podobnego typu na rzecz MCK w ubiegłych latach (2015-2019) lub składali już ofertę w poprzednich postępowaniach dotyczących takich samych usług, ogłaszanych przez MCK (2018-2019) i dostarczali stosowne poświadczenie doświadczenia są zwolnieni z obowiązku przedstawiania załącznika nr 2

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a. formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1

b. wykaz wykonanych usług, stanowiący załącznik nr 2

2. W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie w pełni zrozumiała dla Zamawiającego zastrzega on sobie możliwości zwrócenia się do Wykonawcy celem uzyskania dodatkowych informacji, dokumentów lub doprecyzowania oferty.

3. Przez złożenie oferty Wykonawca wyraża akceptację warunków w niniejszym ogłoszeniu
o zamówieniu

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę można złożyć w następujący sposób:

a. osobiście lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26;

b. drogą emailową: adres w załączniku

w terminie do 24 lipca 2019 r., do godz. 12.00

Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Przy wyborze ofert kryterium oceny stanowi: cena brutto – 100% wagi kryterium.

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, również te, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, a które mogłyby mieć wpływ na prawidłową
i terminową realizację zamówienia.

3. Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

VIII. Miejsce i termin ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z wartościami poszczególnych ofert brutto, zostanie przesłane do Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zostaną zamieszczone na stronie BIP Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (bez podania wartości ofert), w zakładce: „Zamówienia publiczne” w terminie do: 25 lipca 2019 r., do godz. 12.00

IX. Informacje dodatkowe

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za opis przedmiotu zamówienia jest:

Anna Sitko tel. 32 327 02 90 w. 23

email: adres w załączniku

X. Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2

c. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3

d. Ridery techniczne – załączniki od 4 do 15

e. Harmonogram prób i koncertów – załączniki nr 16

f. MAPA rozmieszczenia urządzeń technicznych – załącznik nr 17

 

Wytworzył: Piotr Kumor
Data informacji: 2019-07-10 17:36:43
Opublikował: Piotr Kumor
Data publikacji: 2019-07-10 19:44:34
Odsłon: 308
Dziennik zmian