Ogłoszenie o zamówieniu 29 Scena, Nagłośnienie, Oświtlenie, Obsługa techniczna Festyn rodzinny na Wartogłowcu 13.07.2019 PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 29/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

z 1 lutego 2017 r.)

Nazwa i adres zamawiającego

Miejskie Centrum Kultury w Tychach

ul. Bohaterów Warszawy 26

43-100 Tychy

Tel. 32 327 02 90 w.25

Strona internetowa: www.kultura.tychy.pl

Adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny urzędowania: 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku

Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu i montażu sceny wraz z nagłośnieniem, oświetleniem i obsługą techniczną imprezy pn. Festyn Rodzinny na Wartogłowcu w Tychach

- minimalne wymiary sceny: min. 5 m x 5 m + zadaszenie + boki i tył osłonięte siatką

- nagłośnienie i oświetlenie - wg zał. nr 2

Termin i miejsce realizacji zamówienia

Data i miejsce imprezy: 13 lipca 2019 r. w godzinach 16:00 – 22:00, Tychy Wartogłowiec
ul. Cmentarna 54, obok ZSP nr 3. gotowość sceny: 13 lipca 2019 r., godz. 14.00

 

Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę można złożyć w następujący sposób:

a. osobiście lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26;

b. drogą e-mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w terminie do 9 lipca 2019 r., do godz. 12.00

Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane

3. Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z wartościami poszczególnych ofert brutto, zostanie przesłane do Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz na stronie BIP Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (bez podania wartości ofert), w zakładce: „Zamówienia publiczne”

w terminie do: 9 lipca 2019 r., do godz. 16.00

Informacje dodatkowe

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za opis przedmiotu zamówienia jest:

Agata Nosal, tel. +48 32 327 02 90 wew. 25;

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:

  1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

  2. Rider Techniczny – załącznik nr 2.

Wytworzył: Agata Nosal
Data informacji: 2019-07-05 12:40:10
Opublikował: Agata Nosal
Data publikacji: 2019-07-05 14:49:23
Odsłon: 168
Dziennik zmian