Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 27/2019 na usługę transportu towarowego wraz z obsługą techniczną imprezy pn. "Święto Miasta Tychy 2019" organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj

 

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o zamówieniu nr 27/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu
Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach
(załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

Przedmiotem zapytania była usługa transportu towarowego wraz z obsługą
techniczną imprezy plenerowej
pn. Święto Miasta Tychy 2019 organizowanej
przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

 

Informujemy, że w postępowaniu o zamówieniu publiczne:

Ogłoszenie nr 27/2019 – usługa transportu towarowego wraz z obsługą techniczną
imprezy plenerowej
pn. Święto Miasta Tychy 2019 organizowanej przez Miejskie
Centrum Kultury w Tychach
wzięli udział następujący Oferenci:

 

 

 

lp.

dane Oferenta

oferta brutto

1.

Agencja Promocyjno-Reklamowa NOL-Tychy Sp. z o.o., ul. Jagodowa 18, 43-100 Tychy

 

2.

F.H.U. „Lido” Mariusz Ciesielski, ul. Kościuszki 23A, 57-540 Lądek Zdrój

 

3.

New Art Sławomir Majocha, ul. Asnyka 6A/3, 43-100 Tychy

 

 

 

 

Ofertę wybraną do realizacji złożył:

New Art Sławomir Majocha, ul. Asnyka 6A/3, 43-100 Tychy

Wszystkim biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożenie ofert.

 

Wytworzył: Anna Sitko
Data informacji: 2019-06-26 09:01:31
Opublikował: Anna Sitko
Data publikacji: 2019-06-26 11:04:54
Odsłon: 130
Dziennik zmian