Ogłoszenie o zamówieniu nr 27/2019- usługa transportu towarowego oraz obsługi technicznej na potrzeby imprezy pn. Święto Miasta Tychy 2019 organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj
Ogłoszenie o zamówieniu nr 27/2019 - usługa transportu towarowego oraz obsługa techniczna imprezy pn. Święto Miasta Tychy 2019 organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 27/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu towarowego oraz obsługa techniczna imprezy pn. Święto Miasta Tychy 2019 organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach;

Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

 

Wytworzył: Anna Sitko
Data informacji: 2019-06-21 11:35:51
Opublikował: Anna Sitko
Data publikacji: 2019-06-21 13:50:16
Odsłon: 145
Dziennik zmian