Ponowne zapytanie ofertowe postępowania w trybie zapytania ofertowego: ogłoszenie o zamówieniu nr 26/2019 – wynajem sceny z nagłośnieniem i oświetleniem na potrzeby imprezy plenerowej Dożynki Miejskie Wartogłowiec. PDF Drukuj

Ponowne zapytanie ofertowe postępowania w trybie zapytania ofertowego: ogłoszenie o zamówieniu nr 26/2019 – wynajem sceny z nagłośnieniem i oświetleniem na potrzeby imprezy plenerowej Dożynki Miejskie Wartogłowiec.

 

 

Ponowne Ogłoszenie o zamówieniu nr 26/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

z 1 lutego 2017 r.)

Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu i montażu sceny wraz z nagłośnieniem, oświetleniem i obsługą techniczną imprezy pn. Dożynki Miejskie w Wartogłowcu, Tychy

- minimalne wymiary sceny: min. 5 m x 6m + zadaszenie + boki i tył osłonięte siatką

- nagłośnienie i oświetlenie - wg zał. nr 2

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia w całości lub części bez podania przyczyny.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

1. Data i miejsce imprezy: 1 września 2019 r. w godzinach 15:00 – 21:00, Tychy Wartogłowiec ul. Cmentarna 54, gotowość sceny: 1 września 2019 r., godz. 12.00

Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę można złożyć w następujący sposób:

a. osobiście lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26;

b. drogą e-mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w terminie do 24 czerwca 2019 r., do godz. 12.00

Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane

Informacje dodatkowe

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za opis przedmiotu zamówienia jest:

Agata Nosal tel. +48 32 327 02 90 wew. 25;

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

b. Rider Techniczny – załącznik nr 2.

 

Wytworzył: Agata Nosal
Data informacji: 2019-06-21 10:09:56
Opublikował: Agata Nosal
Data publikacji: 2019-06-21 12:35:12
Odsłon: 190
Dziennik zmian