Ogłoszenie o zamówieniu nr 22 2019 Scena Nagłośnienie Oświetlenie Dożynki Miejskie Wartogłowiec PDF Drukuj

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 24/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

z 1 lutego 2017 r.)

Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu i montażu sceny wraz z nagłośnieniem, oświetleniem i obsługą techniczną imprezy pn. Dożynki Miejskie w Wartogłowcu, Tychy

- minimalne wymiary sceny: min. 5 m x 6m + zadaszenie + boki i tył osłonięte siatką

- nagłośnienie i oświetlenie - wg zał. nr 2

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia w całości lub części bez podania przyczyny.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

1. Data i miejsce imprezy: 1 września 2019 r. w godzinach 15:00 – 21:00, Tychy Wartogłowiec ul. Cmentarna 54, gotowość sceny: 1 września 2019 r., godz. 12.00

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a. formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1

b. rider techniczny Kabaretu Dno i zespołu Arkadia Band stanowiący załącznik nr 2

2. W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie w pełni zrozumiała dla Zamawiającego zastrzega on sobie możliwości zwrócenia się do Wykonawcy celem uzyskania dodatkowych informacji, dokumentów lub doprecyzowania oferty.

3. Przez złożenie oferty Wykonawca wyraża akceptację warunków w niniejszym ogłoszeniu
o zamówieniu

Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę można złożyć w następujący sposób:

a. osobiście lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26;

b. drogą e-mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w terminie do 21 czerwca 2019 r., do godz. 12.00

Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane

Miejsce i termin ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z wartościami poszczególnych ofert brutto, zostanie przesłane do Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz na stronie BIP Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (bez podania wartości ofert), w zakładce: „Zamówienia publiczne”

w terminie do: 21 czerwca 2019 r., do godz. 16.00

Informacje dodatkowe

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za opis przedmiotu zamówienia jest:

Agata Nosal tel. +48 32 327 02 90 wew. 25;

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

b. Rider Techniczny – załącznik nr 2.

 

 

Wytworzył: Agata Nosal
Data informacji: 2019-06-12 13:48:06
Opublikował: Agata Nosal
Data publikacji: 2019-06-12 15:53:09
Odsłon: 176
Dziennik zmian