Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 16/2019 na usługę zabezpieczenia medycznego imprezy masowej pn. Święto Miasta Tychy 2019 organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o zamówieniu nr 16/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

Przedmiotem zapytania było zabezpieczenie medyczne imprezy masowej pn. Święto Miasta Tychy 2019 organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

Informujemy, że w postępowaniu o zamówieniu publiczne:

Ogłoszenie nr 16/2019 – usługa zabezpieczenia medycznego imprezy masowej na potrzeby imprezy pn. Święto Miasta Tychy 2019 organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach wzięli udział następujący Oferenci:

lp.

dane Oferenta

oferta brutto

1.

Biuro Kadr Medycznych Michał Starosolski, ul. Cicha 10, 40-116 Katowice

2.

ZBM Zdrowie Sp. J. Maria Sadowska-Wieczorek, Bartosz Wieczorek ul. Powstańców Warszawskich 64b/1, 41-902 Bytom

Ofertę wybraną do realizacji złożyło:

Biuro Kadr Medycznych Michał Starosolski, ul. Cicha 10, 40-116 Katowice

Wszystkim biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożenie ofert.

Wytworzył: Anna Sitko
Data informacji: 2019-06-12 13:30:53
Opublikował: Anna Sitko
Data publikacji: 2019-06-12 15:35:01
Odsłon: 125
Dziennik zmian