Ogłoszenie o zamówieniu nr 22 2019 Transport obsługa techniczna Rewitalizacja PDF Drukuj

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 22/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

z 1 lutego 2017 r.)

Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu towarowego wraz z obsługą techniczną 4 imprez plenerowych Kultura Osiedla – Osiedle Kultury.

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia

a. 22 czerwca 2019 r. w godzinach 11:00 – 21:00, Tychy Plac Świętej Anny gotowość: godz. 14.00, zakończenie imprezy 19:30

b. 06 lipca 2019 r. w godzinach 12:00 – 21:00, Tychy Park Jaworek gotowość: godz. 15:00, zakończenie imprezy 19:00

c. 20 lipca 2019 r. w godzinach 12:00 – 21:00, Tychy ul. Orzeszkowej 2 (rondko przy klubie osiedlowym Orion, gotowość 15:00, zakończenie imprezy 19:00

d. 03 sierpnia 2019 r. w godzinach 12:00 – 21:00, Tychy ul. Katowicka 241 (boisko Czułowianka), gotowość 15:00, zakończenie imprezy 19:00

 

Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę można złożyć w następujący sposób:

a. osobiście lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26;

b. drogą e-mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w terminie do 19 czerwca 2019 r., do godz. 12.00

Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane

Miejsce i termin ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z wartościami poszczególnych ofert brutto, zostanie przesłane do Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz na stronie BIP Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (bez podania wartości ofert), w zakładce: „Zamówienia publiczne”

w terminie do: 19 czerwca 2019 r., do godz. 16.00

Informacje dodatkowe

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za opis przedmiotu zamówienia jest:

Agata Nosal, tel. +48 32 327 02 90 wew. 25;

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

b. Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2.

 

Wytworzył: Agata Nosal
Data informacji: 2019-06-12 12:51:27
Opublikował: Agata Nosal
Data publikacji: 2019-06-12 15:02:46
Odsłon: 161
Dziennik zmian