Ogłoszenie o zamówieniu nr 8/2019 - organizacja placu zabaw dla dzieci na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 8/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach
z 1 lutego 2017 r.)


1. Przedmiotem zamówienia nr 8/2019 jest jest przygotowanie placu zabaw dla dzieci.  Termin nadsyłania ofert : 20 maja 2019, godz.: 16:00.

 

 

 

  


 


 

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2019-05-16 09:08:50
Opublikował: Agata Nosal
Data publikacji: 2019-05-16 11:15:27
Odsłon: 161
Dziennik zmian