Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 7/2018 - organizacja letnich półkolonii dla dzieci PDF Drukuj

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o zamówieniu nr 7/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

Przedmiotem zapytania była: Organizacja letnich półkolonii dla dzieci.

Informujemy, że w postępowaniu o zamówieniu publiczne:

Ogłoszenie nr 7/2019 – usługa organizacji letnich półkolonii dla dzieci wzięli udział następujący Oferenci:

lp.

dane Oferenta

 

1.

Sport Camp II Sp. Z o.o.

40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 11/CD18

 

2.

Home Sport Sp. Z o.o.

43-100 Tychy, ul. Zrębowa 27

 

 

Wykaz ofert wraz z cenami brutto został rozesłany na adresy mail oferentów biorących udział w zapytaniu.

Ofertę wybraną do realizacji ze względu na najniższą kwotę brutto złożył:

Sport Camp II Sp. Z o.o.

40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 11/CD 18

Wszystkim biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożenie ofert.

Wytworzył: Agata Nosal
Data informacji: 2019-05-14 09:35:34
Opublikował: Agata Nosal
Data publikacji: 2019-05-14 11:38:04
Odsłon: 117
Dziennik zmian