Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 58/2018 - całoroczna usługa druku materiałów promocyjnych na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach. PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 58/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

Przedmiotem zamówienia jest całoroczna usługa druku materiałów promocyjnych na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania ofertowego: ogłoszenie o zamówieniu nr 58/2018.

Informujemy, że w postępowaniu o zamówieniu publiczne:

Ogłoszenie nr 58/2018 wzięli udział następujący Oferenci:

L.P

Firma

Kwota brutto

1.

Diaxer Druk i Serwis IT Marcin Staszkiewicz

40-321 Katowice, ul. Hallera 8

 

2.

Agencja Reklamowo-Wydawnicza STUDIO B&W Wojciech Janecki

41-200 Sosnowiec, ul. Podjazdowa 2/31

 

3.

Studio Reklamy DIGIDION Sp. Z O.o.

40-631 Katowice, ul. Armii Krajowej 67

 

4

Raster Michał Jordan

Ul. Łączna 77, 43-195 Mikołów

 

5

Mikodruk Computer S.C.

Jacek i Sylwia Mikołajczyk

Ul. Ptolemeusza 23, 62-800 Kalisz

 

6

Drukarnia SIL-VEG-DRUK S.C.

Pawelak J., Pełka D., Śmich D.

42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 12

 

Ofertę najkorzystniejszą cenowo złożył:

Diaxer Druk i Serwis IT Marcin Staszkiewicz

40-321 Katowice, ul. Hallera 8

Wszystkim biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożenie ofert.

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-12-31 11:24:36
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-12-31 12:46:23
Odsłon: 199
Dziennik zmian