Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 57/2018 - wynajem nagłośnienia scenicznego wraz z obsługą techniczną, wynajem światła scenicznego wraz z obsługą techniczną na potrzeby koncertów organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach. PDF Drukuj

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 57/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

Przedmiotem zamówienia jest wynajem nagłośnienia scenicznego wraz z obsługą techniczną, wynajem światła scenicznego wraz z obsługą techniczną na potrzeby koncertów organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania ofertowego: ogłoszenie o zamówieniu nr 57/2018.

Informujemy, że w postępowaniu o zamówieniu publiczne:

Ogłoszenie nr 57/2018 wzięli udział następujący Oferenci:

 

L.P

Firma

 

1.

Grupa SOUND Piotr Nowakowski

42-286 Koszęcin

Ul. Wolności 14 B

 

2.

Agencja Koncertowa MIRELA Mirela Lala

43-267 Suszec, ul. Szkolna 154

 

3.

SZCZEPAN Szczepan Sośniak

44-100 Gliwice, ul. Orlickiego 13/6

 

4

Agencja Koncertowa Impresaryjna VOYAGER

Dariusz Szaganiec

41-902 Bytom, ul. Witczaka 110/1

 

5

TE-WU_ZET Technika Weronika Zobaczyńska

48-340 Sędziszów Staboszowice 10

 

6

DWD Sound Alicja Gabara

91-340 Łódź, ul. Limanowskiego 125/4

 

7

Bel Etage Studio Nagrań Marta Dzierżko

32-867 Iwkowa 616

 

8

Event Serwis Daniel Rajca

32-015 Kłaj, Grodkowice 73

 

9

Usługi Rozrywkowe OPTIS Piotr Kunikowski

09-530 Gabin, Al. Jana Pawła II 43

 

 

Ofertę najkorzystniejszą cenowo złożył:

Grupa SOUND Piotr Nowakowski

42-286 Koszęcin

Ul. Wolności 14 B

Wszystkim biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożenie ofert.

 

 

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-12-27 13:21:11
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-12-27 14:23:02
Odsłon: 190
Dziennik zmian