Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 55/2018 zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej pn. X Jarmark Bożonarodzeniowy PDF Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 55/2018
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 55/2018

zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej pn. X Jarmark Bożonarodzeniowy

Informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Ogłoszenie nr 55/2018 wzięli udział następujący Oferenci:

1.

FIREMED Mateusz Kaczmarek
ul. Bojowników 52
44-313 Wodzisław Śląski
NIP 647-243-77-30

2.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RedMedic Ratownictwo i Transport Medyczny Stanisław Pokój
ul. Reja 8/11
32-400 Myslenice
NIP 681-198-92-26

 

3.

Świętokrzyskie Centrum Usługowo-Szkoleniowe "PEAN" Dawid Wesołowski
ul. Kaznodziejska 11
27-415 Kunów
NIP 661-234-43-20

 

4.

ZBM ZDROWIE Maria Sadowska Wieczorek Bartosz Wieczorek Sp. J.
ul. Powstańców Warszawskich 64B/1
NIP 625-209-16-72

 


Najkorzystniejszą cenowo ofertę brutto złożył oferent:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RedMedic Ratownictwo i Transport Medyczny Stanisław Pokój
ul. Reja 8/11
32-400 Myslenice
NIP 681-198-92-26


Wszystkim biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożenie ofert.

Wytworzył: Piotr Kumor
Data informacji: 2018-12-07 09:57:04
Opublikował: Piotr Kumor
Data publikacji: 2018-12-07 11:16:33
Odsłon: 156
Dziennik zmian