Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 54/2018 usługa transportu towarowego wraz z obsługą techniczną imprezy oraz zapewnieniem hostess na potrzeby X Jarmarku Bożonarodzeniowego w Tychach PDF Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 54/2018
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 54/2018 usługa transportu towarowego wraz z obsługą techniczną imprezy oraz zapewnieniem hostess na potrzeby X Jarmarku Bożonarodzeniowego w Tychach

Informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Ogłoszenie nr 54/2018 wzięli udział następujący Oferenci:

L.P

Firma

1.

New Art Sławomir Majocha
ul. Asnyka 6A/3
43-100 Tychy
NIP 646-182-32-92

 

2.

Agencja Promocyjno-Reklamowa
NOL-TYCHY Sp. z o.o.

ul. Jagodowa 18
NIP 9542754272

 

 

 

 


Najkorzystniejszą cenowo ofertę brutto złożył oferent:

Agencja Promocyjno-Reklamowa
NOL-TYCHY Sp. z o.o.

ul. Jagodowa 18
NIP 9542754272


Wszystkim biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożenie ofert.

Wytworzył: Piotr Kumor
Data informacji: 2018-12-06 10:45:08
Opublikował: Piotr Kumor
Data publikacji: 2018-12-06 11:52:13
Odsłon: 168
Dziennik zmian