Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 52/18 zabezpieczenie medyczne imprezy masowej pn. X Jarmark Bożonarodzeniowy w Tychach organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 52/2018
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 52/2018 zabezpieczenie medyczne imprezy masowej pn. X Jarmark Bożonarodzeniowy w Tychach organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach

Informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Ogłoszenie nr 52/2018 wzięli udział następujący Oferenci:

L.P

Firma

1.

Biuro Kadr Medycznych Michał Starosolski

Ul. Cicha 10, 40-116 Katowice

NIP: 954 237 49 54

 

2.

ZBM Zdrowie Maria Sadowska Wieczorek Bartosz Wieczorek SP.J
ul. Powstańców Warszawskich 64b/1, 41-902 Bytom

NIP: 625 209 16 72

 

3.

Krzysztof Ślusarczyk Liberandum Ratownictwo Medyczne ul. Merkuriusza Polskiego 35,  30-698 Kraków

NIP: 679 311 60 02

 

Firma Biuro Kadr Medycznych Michał Starosolski – zrezygnowała z wykonania przedmiotu zamówienia co za tym idzie ofertę najkorzystniejszą cenowo złożył:

ZBM Zdrowie Maria Sadowska Wieczorek Bartosz Wieczorek SP.J
ul. Powstańców Warszawskich 64b/1, 41-902 Bytom

NIP: 625 209 16 72

Wszystkim biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożenie ofert.

Wytworzył: Agata Nosal
Data informacji: 2018-11-28 13:09:30
Opublikował: Agata Nosal
Data publikacji: 2018-11-28 14:20:31
Odsłon: 218
Dziennik zmian