Ogłoszenie o zamówieniu 51/2018 wynajem agregatu prądotwórczego wraz z paliwem i obsługą techniczną na potrzeby imprezy plenerowej pn. NIEPODLEGŁA – Koncert Piosenki Polskiej PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 51/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem agregatu prądotwórczego wraz z paliwem i obsługą techniczną na potrzeby imprezy plenerowej pn. „NIEPODLEGŁA – Koncert Piosenki Polskiej” organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

 

Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Wykaz usług - załącznik nr 2

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

w terminie do 7 listopada 2018 r., do godz. 12.00

Wytworzył: Piotr Kumor
Data informacji: 2018-10-31 10:30:25
Opublikował: Piotr Kumor
Data publikacji: 2018-10-31 11:37:06
Odsłon: 229
Dziennik zmian