OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 50/2018 na zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej pn. NIEPODLEGŁA – Koncert Piosenki Polskiej PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 50/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej pn. "NIEPODLEGŁA - Koncert Piosenki Polskiej"

Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Wytworzył: Piotr Kumor
Data informacji: 2018-10-29 12:08:27
Opublikował: Piotr Kumor
Data publikacji: 2018-10-29 13:25:17
Odsłon: 236
Dziennik zmian