Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 49/2018 na usługa wynajmu i montażu sceny, nagłośnienia scenicznego, oświetlenia scenicznego oraz ekranu LED wraz z obsługą techniczną na potrzeby imprezy pn NIEPODLEGŁA – Koncert Piosenki Polskiej PDF Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 49/2018
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

Informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Ogłoszenie nr 49/2018 wzięli udział następujący Oferenci:

L.P

Firma

1.

MMM Technika Sceniczna
Krężna 4
97-371 Krężna

2.

Sklep Muzyczny HORUS Andrzej Nojszewski
ul. Konstytucji 3 Maja 8
05-300 Mińsk Mazowiecki

3.

Agencja Koncertowo-Impresaryjna VOYAGER Dariusz Szaganiec
ul. Witczaka 110/1
41-902 Bytom

4.

INFORSOUND NOWAKOWSKI ŁUKASZ
ul. Szkolna 313
42-286 Koszęcin

5.

GRUPA AGM Sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 5
30-733 Kraków

6.

LIGHT-TECH P.U.H. s.c.
Mirosław Maksymiuk, Jarosław Jaworski
ul. Zemborzycka 116C
20-445 Lublin

7.

DIVINITA Dawid Domaracki
ul. Kościuszki 48
43-100 Tychy

Ofertę najkorzystniejszą cenowo złożył:

DIVINITA Dawid Domaracki
ul. Kościuszki 48
43-100 Tychy

Wszystkim biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożenie ofert.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z wartościami poszczególnych ofert brutto,
zostanie przesłane do Wykonawców biorących udział w postępowaniu droga mailową.

Wytworzył: Piotr Kumor
Data informacji: 2018-10-25 10:58:07
Opublikował: Piotr Kumor
Data publikacji: 2018-10-25 13:06:54
Odsłon: 177
Dziennik zmian