Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 47/2018 Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 47/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania ofertowego: ogłoszenie o zamówieniu nr 47/2018 - dostawa artykułów biurowych na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

Informujemy, że w postępowaniu o zamówieniu publiczne:

Ogłoszenie nr 47/2018 wzięli udział następujący Oferenci:

L.P

Firma

 

1.

Wysocki Sp. z o.o.

al. Bielska 80

43-100 Tychy

 

2.

Podnosek.pl,

ul. Długa 19

43-100 Tychy

 

Ofertę najkorzystniejszą cenowo złożył:


Wysocki Sp. z o.o., al. Bielska 80, 43-100 Tychy

Wszystkim biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożenie ofert.

 

Wytworzył: Agata Nosal
Data informacji: 2018-10-11 12:31:36
Opublikował: Agata Nosal
Data publikacji: 2018-10-11 14:34:15
Odsłon: 185
Dziennik zmian