Ogłoszenie o zamówieniu nr 48/2018 udostępnienie stoisk sprzedażowych podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Tychach 14-16.12.2018 PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 48/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.).

 

Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie stoisk sprzedażowych artykułów odpowiadających tematyce świątecznej podczas imprezy plenerowej X Jarmarku Bożonarodzeniowego w Tychach w dniach 14-16 GRUDNIA 2018 R.

 

Termin składania ofert do dnia: 12 LISTOPADA 2018 r.

 

Wytworzył: Agata Nosal
Data informacji: 2018-10-08 07:50:38
Opublikował: Agata Nosal
Data publikacji: 2018-10-08 14:56:06
Odsłon: 1291
Dziennik zmian