Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 46/2018 - zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej pn. Port Pieśni Pracy - Festiwal Szantowy PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 46/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Tychach na potrzeby imprezy pn. „Dzień Seniora na os. A” organizowanej w ramach Budżetu Partycypacyjnego Miasta Tychy 2018

Informujemy, że w postępowaniu o zamówieniu publiczne:

Ogłoszenie nr 46/2018 wzięli udział następujący Oferenci:

L.P

Firma

Kwota brutto

1.

U Przewoźnika Sp Z o o

Tychy, ul. Piłsudskiego 14

 

2.

Rapsodia Kawiarnia Dom Przyjęć Okolicznościowych

Beata Olejczyk

Damrota 66, 43-100 Tychy

 

Ofertę najkorzystniejszą cenowo złożył:

1.

U Przewoźnika Sp Z o o

Tychy, ul. Piłsudskiego 14

Wszystkim biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożenie ofert.

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-09-20 12:38:51
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-09-20 14:44:08
Odsłon: 165
Dziennik zmian