Ogłoszenie o zamówieniu nr 46/2018usługę cateringu na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Tychach na potrzeby imprezy pn. „Dzień Seniora na osiedlu A” PDF Drukuj
PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 46/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu
na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Tychach na potrzeby imprezy pn. „Dzień Seniora na osiedlu A” organizowanej w ramach Budżetu Partycypacyjnego Miasta Tychy 2018

 

 

Zapraszamy do składania ofert do 20.09.2018 r. godzina 12:00
Wytworzył: Piotr Kumor
Data informacji: 2018-09-17 13:44:28
Opublikował: Piotr Kumor
Data publikacji: 2018-09-17 15:48:29
Odsłon: 196
Dziennik zmian