Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 41/2018 - zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej pn. Port Pieśni Pracy - Festiwal Szantowy PDF Drukuj

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 41/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne imprezy rekreacyjnej imprezy plenerowej pn. Port Pieśni Pracy – Festiwal Szantowy organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania ofertowego: ogłoszenie o zamówieniu nr 41/2018 – zabezpieczenie medyczne imprezy rekreacyjnej dla seniorów

Informujemy, że w postępowaniu o zamówieniu publiczne:

Ogłoszenie nr 41/2018 – zabezpieczenie medyczne imprezy rekreacyjnej dla seniorów

wzięli udział następujący Oferenci:

 

L.P

Firma

Kwota brutto

1.

Krzysztof Ślusarczyk Liberandum Ratownictwo Medyczne

ul. Merkuriusza Polskiego 35, 30-698 Kraków

 

2.

ZBM Zdrowie

Maria Sadowska-Wieczorek Sp.J

Ul. Powstańców Warszawskich 64B/1

41-902 Bytom

 

 

Ofertę najkorzystniejszą cenowo złożył:

Krzysztof Ślusarczyk Liberandum Ratownictwo Medyczne

ul. Merkuriusza Polskiego 35, 30-698 Kraków

Wszystkim biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożenie ofert.

 

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-08-16 12:09:05
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-08-16 14:10:33
Odsłon: 175
Dziennik zmian