Ogłoszenie nr 42/2018 na zabezpieczenie medyczne imprezy masowej pn. Rock na Plaży organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj

Ogłoszenie nr 42/2018 na zabezpieczenie medyczne imprezy masowej pn. Rock na Plaży organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 42/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej imprezy masowej pn. "Rock na Plaży" odbywającej się 01.09.2018 roku w Tychach, Paprocanach, ul. Nad Jeziorem - tzw. "Dzika Plaża".


Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
b. Wykaz usług – załącznik nr 2
c. Zespół wyjazdowy z lekarzem – załącznik nr 3
d. Zespół wyjazdowy bez lekarza – załącznik nr 4
e. Punkt pomocy medycznej – załącznik nr 5
f. Patrol ratowniczy – załącznik nr 6
g. Koordynator medyczny imprezy – załącznik nr 7

Wytworzył: Anna Sitko
Data informacji: 2018-08-13 14:16:41
Opublikował: Anna Sitko
Data publikacji: 2018-08-13 16:25:47
Odsłon: 195
Dziennik zmian