OGŁOSZENIE nr 41/2018- zabezpieczenie medyczne imprezy pn. Festiwal Szantowy PORT PIEŚNI P RACY PDF Drukuj

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 41/2018

 

 

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

 


Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne rekreacyjnej imprezy plenerowej pn. Port Pieśni Pracy – Festiwal Szantowy organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach

 

 

 

Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty.

Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).


 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Ogłoszenie o zamówieniu nr 41.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu nr 41.pdf 289 Kb
Pobierz (Zalacznik_1_formularz_ofertowy.pdf)Zalacznik_1_formularz_ofertowy.pdf 188 Kb
Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-08-09 11:34:23
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-08-09 13:53:24
Odsłon: 196
Dziennik zmian