Ogłoszenie o zamówieniu nr 39/2018 usługa wynajmu i montażu sceny, nagłośnienia i oświetlenia scenicznego wraz z obsługą oraz usługa wynajmu agregatu prądotwórczego na Dożynki Miejskie w Cielmicach organizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach. Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 39/2018 usługa wynajmu i montażu sceny, nagłośnienia i oświetlenia scenicznego wraz z obsługą oraz usługa wynajmu agregatu prądotwórczego na Dożynki Miejskie w Cielmicach organizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 39/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

a) Usługa wynajmu i montażu sceny według specyfikacji riderów – załącznik nr 3

UWAGA: scena o minimalnych wymiarach 5m x 4m;

b) Usługa wynajmu nagłośnienia scenicznego oraz oświetlenia scenicznego wraz z obsługą techniczną wg specyfikacji riderów – załącznik nr 2 i 3

c) Usługa wynajmu agregatu prądotwórczego, który swoimi parametrami będzie spełniał powyższe zapotrzebowanie ( pkt. a oraz b) na obsługę sceny, nagłośnienia i oświetlenia.

 

Wytworzył: Agata Nosal
Data informacji: 2018-08-08 10:27:00
Opublikował: Agata Nosal
Data publikacji: 2018-08-08 14:30:48
Odsłon: 360
Dziennik zmian