Ogłoszenie nr 37/2018 - wynajem i montaż sceny wraz z nagłośnieniem, oświetleniem i obsługą techniczną na potrzeby imprezy plenerowej „Festiwal Szantowy – Port Pieśni Pracy" 2018 organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 37/2018

 

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

Przedmiotem zamówienia jest wynajem i montaż sceny wraz z nagłośnieniem, oświetleniem i obsługą techniczną na potrzeby imprezy plenerowej „Festiwal Szantowy – Port Pieśni Pracy" 2018 organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

 

Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty.

Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).


Dokumenty w załącznikach:

a. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

b. Załącznik nr 2 - specyfikacja sprzętu

c. Załączniki nr 3 - 16 - ridery techniczne

 

Wytworzył: Magdalena Borucka
Data informacji: 2018-08-07 16:53:19
Opublikował: Magdalena Borucka
Data publikacji: 2018-08-07 19:03:53
Odsłon: 245
Dziennik zmian