Ogłoszenie nr 31/2018 - usługa wynajmu sceny, oświetlenia i nagłośnienia na imprezę plenerową ROCK NA PLAŻY PAPROCANY 2018 organizowaną przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 31/2018

 

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa wynajmu i montażu sceny wg specyfikacji riderów (Załączniki) UWAGA: scena o wymiarach minimum 15m x 12m

Usługa wynajmu nagłośnienia scenicznego oraz oświetlenia scenicznego wraz z obsługą techniczną wg specyfikacji riderów (Załączniki)

Usługa wynajmu i montażu konstrukcji pod powierzchnię banerową o wymiarach ok. 9m (szerokość) x 6m (wysokość)

na potrzeby imprezy plenerowej Rock na Plaży organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

 


 

Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty.

Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-07-13 14:13:20
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-07-13 16:18:47
Odsłon: 329
Dziennik zmian