Ogłoszenie nr 22/2018 - wynajem, montaż i demontaż 30 domków wystawienniczych pojedynczych na potrzeby organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego. PDF Drukuj

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 22/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

 

Przedmiotem zamówienia nr 22/2018 jest wynajem, montaż i demontaż 30 domków wystawienniczych pojedynczych na potrzeby organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego.

 

Załączniki:

Zał nr 1  - formularz ofertowy

Zał nr 2 - OPZ

 

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-07-05 12:58:29
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-07-05 15:03:05
Odsłon: 214
Dziennik zmian