Ogłoszenie o zamówieniu nr 29/2018 - usługa wynajmu sceny i sprzętu nagłaśniającego na potrzeby imprezy plenerowej NIEDZIELA TANECZNA organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach. PDF Drukuj

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 29/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 29/2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sceny i sprzętu nagłaśniającego na potrzeby imprezy plenerowej NIEDZIELA TANECZNA organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

 

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-06-29 15:06:24
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-06-29 17:12:22
Odsłon: 259
Dziennik zmian