Ogłoszenie o zamówieniu nr 26/2018 - transport i obsługa techniczna imprezy plenerowej organizowanej przez MCK Tychy PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 26/2018 - transport i obsługa techniczna imprezy plenerowej pn Jubileusz 650 - lecia Cielmic.

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)


Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu towarowego wraz z obsługą techniczną imprezy plenerowej.

 

 

 

Dokumenty w załącznikach:

 

Zał nr `1 - Formularz ofertowy.


Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-06-08 13:56:20
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-06-08 16:06:18
Odsłon: 267
Dziennik zmian