Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 24/2018 - usługa transportu towarowego wraz z obsługą techniczną imprezy SENIORIADA PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 24/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

 

Informujemy, że w postępowaniu o zamówieniu publiczne:

Ogłoszenie nr 23/2018 –usługę transportu towarowego wraz z obsługą techniczną imprezy SENIORIADA organizowanej przez MCK Tychy

wzięli udział następujący Oferenci:

L.P

Firma

Kwota brutto

1

Radla Przemysław Radliński

ul. Broniewskiego 1/17, 43-100 Tychy

2.

Agencja Promocyjno - Reklamowa NOL TYCHY

ul. Jagodowa 18, 43-100 Tychy


 

Ofertę najkorzystniejszą cenowo złożył:

 

Agencja Promocyjno - Reklamowa NOL TYCHY

ul. Jagodowa 18, 43-100 Tychy

Wszystkim biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożenie ofert

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-06-05 12:02:55
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-06-05 14:08:26
Odsłon: 228
Dziennik zmian