Ogłoszenie nr 25/2018 - zabezpieczenie medyczne imprezy rekreacyjnej dla seniorów organizowanej przez MCK Tychy PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 25/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne imprezy rekreacyjnej dla seniorów

Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

 

 

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-06-04 12:44:22
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-06-04 14:51:28
Odsłon: 247
Dziennik zmian