Ogłoszenie o zamówieniu nr 23/2018- usługa wynajmy i montażu sceny wraz z nagłośnieniem, oświetleniem i obsługą techniczną imprezy SENIORIADA Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 23/2018


o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)


Przedmiotem zamówienia nr 23/2018 jest usługa wynajmu i montażu sceny wraz z nagłośnieniem, oświetleniem i obsługą techniczną na imprezę plenerową pod nazwą SENIORIADA organizowaną przez MCK Tychy

Dokumenty w załącznikach:


a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Rider techniczny - załącznik nr 2

c. treść ogłoszenia

 

 

 

 

 

Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty.

Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-05-30 13:41:08
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-05-30 15:44:19
Odsłon: 298
Dziennik zmian