Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 19/18 - dostawa zestawu sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby MIejskiego Centrum Kultury w Tychach. PDF Drukuj

 

Informujemy, że w postępowaniu o zamówieniu publiczne:

Ogłoszenie nr 19/2018 – dostawa sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

wzięli udział następujący Oferenci:

 

lp.

Dane Oferenta

Oferta brutto

1.

Rock’n’Roll Sp. Z o.o.

Ul. Opolska 1, 40-084 Katowice

 

2.

P.H.U Lighting Center Joanna Solipiwko

Il. Pokoju 91, 42-504 Będzin

 

3.

CZAK MUSIC Czak Mariusz

Ul. Wiślna 11/3

39-400 Tarnobrzeg

 

4.

KAM-I Music Media

Jarosław Igielski

Ul. Dmowskiego 1c, 18-400 Łomża

 

5.

RAGTIME Sp. J.

Ul. I Maja 19, 45-068 Opole

 

6

DAARS Sp. Z o.o.

Nowy Rynek 7, 62-002 Suchy Las

 

7

SYRIANA Syriana Fischer

Ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk

 

 

Ofertę najkorzystniejszą cenowo złożył:

Rock’n’Roll Sp. Z o.o.

Ul. Opolska 1, 40-084 Katowice

Wszystkim biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożenie ofert.

 

 

Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty.

 

Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-05-30 08:31:40
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-05-30 10:39:04
Odsłon: 210
Dziennik zmian