Ogłoszenie o zamówieniu nr 20/2018 - zabezpieczenie medyczne imprezy masowej pn. Święto Miasta Tychy organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychac PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 20/2018


o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

 

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne imprezy masowej pn. Święto Miasta Tychy organizowanej                                        przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach;

Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Wykaz usług stanowiący potwierdzenie doświadczenia – załącznik nr 2

c. Opinia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – załącznik nr 3

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-05-28 11:56:41
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-05-28 14:02:48
Odsłon: 244
Dziennik zmian