Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania ofertowego: ogłoszenie o zamówieniu nr 16/2018 – usługa wynajmu wraz z serwisem toalet i urządzeń na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach. PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 16/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu wraz z serwisem toalet i urządzeń przenośnych na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania ofertowego: ogłoszenie
o zamówieniu nr 16/2018 – usługa wynajmu wraz z serwisem toalet i urządzeń na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

Informujemy, że w postępowaniu o zamówieniu publiczne:

Ogłoszenie nr 16/2018

wzięli udział następujący Oferenci:

lp.

Dane Oferenta

 

1.

Toalety PL Sp. Z o.o.

 

2.

Toi Toi Polska Sp. Z o.o.

 

3.

WC Serwis Śląsk Sp. Z o.o.

 

Ofertę najkorzystniejszą cenowo złożył:

WC Serwis Śląsk Sp. Z o.o.

Wszystkim biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożenie ofert.

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-05-16 08:51:36
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-05-16 10:54:29
Odsłon: 179
Dziennik zmian