Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania ofertowego: ogłoszenie o zamówieniu nr 15/2018 – wydruk ilustrowanej książki z opowiadaniami dla dzieci „Przygody zbója Barubara” autorstwa Bartłomieja Szymczyka, realizowanej w ramach programu PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 15/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

Przedmiotem zamówienia jest wydruk ilustrowanej książki z opowiadaniami dla dzieci „Przygody zbója Barubara” autorstwa Bartłomieja Szymczyka, realizowanej w ramach programu Tyski Bank Kultury na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach”

Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania ofertowego: ogłoszenie
o zamówieniu nr 15/2018 – wydruk ilustrowanej książki z opowiadaniami dla dzieci „Przygody zbója Barubara” autorstwa Bartłomieja Szymczyka, realizowanej w ramach programu Tyski Bank Kultury na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach”

Informujemy, że w postępowaniu o zamówieniu publiczne:

Ogłoszenie nr 15/2018

wzięli udział następujący Oferenci:

lp.

Dane Oferenta

 

1.

Drukarnia Archidiecezjalna, ul. Wita Stwoszaa 11, Katowice

 

2.

System –Graf Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza Janusz Laskowski, Zemborzyce Tereszyńskie 73B, 20-515 Lublin

 

3.

Centrum Usług Drukarskich Henryk Miller, ul. Ks. Szymały 11, 41-709 Ruda Śląska

 

4.

Infopakt s.c. Dariusz Stańczyk, Maciej Padewski, ul. Przewozowa 4, 44-206

 

5.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Janter” s.c Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz, ul. Chrobrego 4, 11-300 Biskupice

 

6.

Mikrodruk Computer S.C. Jacek i Sylwia Mikołajczyk, ul. Ptolemeusza 23, 62-800 Kalisz

 

7.

Drukarnia Biały Kruk Milewscy Spółka Jawna, ul. Tygrysia 50, 15-509 Biłałystok

 

8.

Diaxer Druk i Serwis IT Marcin Staszkiewicz, ul. Józea Hellera 8, 40-321 Katowice

 

9.

Info-Druk Pracownia Poligraficzno-Introligatorska, ul. Przemysłowa 3B, 75-216

 

10

Aldabra Sp. Z o.o. Sp. K., ul. Jana III Sobieskiego 32, 05-083 Topolin

 

11

 

Zakład Poligraficzny SINDRUK, ul. Firmowa 12, 45-594 Koszalin

Ofertę najkorzystniejszą cenowo złożył:

Aldabra Sp. Z o.o. Sp. K., ul. Jana III Sobieskiego 32, 05-083 Topolin

Wszystkim biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożenie ofert.

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-05-11 00:00:00
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-05-14 09:42:07
Odsłon: 221
Dziennik zmian