Ogłoszenie nr 16/2018 - wynajem toalet i urządzeń przenośnych wraz z serwisem na potrzeby imprez plenerowych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 16/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

Przedmiotem zamówienia jest wynajem toalet i urządzeń przenośnych wraz z serwisem na potrzeby imprez plenerowych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

 

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-05-07 12:50:36
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-05-07 15:23:10
Odsłon: 253
Dziennik zmian