Ogłoszenie o zamówieniu nr 14/2018 usługa wynajmu sprzętu wraz z transportem oraz obsługą na koncert organizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach. PDF Drukuj

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 14/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sprzętu wraz z transportem oraz obsługa na koncert organizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach

 

 


Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-04-27 13:51:22
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-04-27 15:55:14
Odsłon: 280
Dziennik zmian