Ogłoszenie o zamówieniu nr 12/2018 - dostawa sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj
Ogłoszenie o zamówieniu nr 12/2018 - dostawa sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 12/2018 - dostawa sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

 

 

 

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

 

 

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest dostawa  sprzętu  nagłaśniającego  na  potrzeby Miejskiego Centrum

Kultury w Tychach

2. Szczegóły techniczne:

Zestaw sprzętu nagłaśniającego zawierający kolejno:

- Subwoofer aktywny JBL PRX818XLFW lub alternatywny o podobnych parametrach - 2 szt.

-  Kolumna aktywna JBL PRX815W lub alternatywny o podobnych parametrach – 2 szt.

-  Mikser SOUNDCRAFT Ui24R lub alternatywny o podobnych parametrach – 1 szt.

-  Zestaw  mikrofonów  do  perkusji  AKG  Drumset  Session  1  lub  alternatywny  o  podobnych

parametrach – 1 zestaw

 

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:

 

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

 

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-04-05 08:37:01
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-04-05 10:41:52
Odsłon: 322
Dziennik zmian