Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/2018 - Usługa wynajmu i montażu sceny na imprezę plenerową ŚWIĘTO MIASTA TYCHY PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/2018 - Usługa wynajmu i montażu sceny na imprezę plenerową ŚWIĘTO MIASTA TYCHY

 

 

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

 

Usługa wynajmu i montażu sceny według specyfikacji riderów – załączniki od nr 4 do nr 15

UWAGA: scena o minimalnych wymiarach 10m x 12m lub większa w przypadku, gdy warunki określone w riderach technicznych spowodują konieczność ustawienia sceny szerszej i głębszej niż sugerowana przez Zamawiającego;

Usługa wynajmu nagłośnienia scenicznego oraz oświetlenia scenicznego wraz z obsługą techniczną wg specyfikacji riderów – załączniki od nr 4 do nr 15;

Usługa wynajmu i montażu konstrukcji pod powierzchnię banerową o wymiarach ok. 9m (szerokość) x 6m (wysokość);

Usługa wynajmu telebimów wraz z obsługą techniczną i transmisją na żywo na potrzeby imprezy.

 

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2

c. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3

d. Ridery techniczne – załączniki nr 4 – 15

e. harmonogram prób i koncertów – załącznik nr 16

Wytworzył: Dominika Porwit
Data informacji: 2018-03-26 14:20:06
Opublikował: Dominika Porwit
Data publikacji: 2018-03-26 16:31:59
Odsłon: 429
Dziennik zmian