Ogłoszenie o zamówieniu nr 10/2018- wynajem agregatu prądotwórczego wraz z paliwem i obsługą techniczną na potrzeby spektaklu organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 10/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

 

Przedmiotem zamówienia jest :

wynajem agregatu prądotwórczego wraz z paliwem i obsługą techniczną na potrzeby spektaklu pt. „Calineczka” w wykonaniu Anny Kramarczyk – Wrocławski Teatr Lalek w ramach imprezy XI Tyski Festiwal Monodramu MOTYF organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. wykaz usług - załącznik nr 2

Wytworzył: Mirosława Wojewoda
Data informacji: 2018-03-06 12:54:05
Opublikował: Mirosława Wojewoda
Data publikacji: 2018-03-06 13:59:29
Odsłon: 373
Dziennik zmian