Ogłoszenie o zamówieniu nr 5/2018- zakup tuszy i tonerów na potrzeby MCK Tychy PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 5/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8

 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)


 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i tuszów na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

 

Załączniki do ogłoszenia:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Wytworzył: Mirosława Wojewoda
Data informacji: 2018-02-16 12:25:29
Opublikował: Mirosława Wojewoda
Data publikacji: 2018-02-16 13:32:18
Odsłon: 384
Dziennik zmian